Hukuk

Aslanlar Petrol Hukuk Birimi

     Aslanlar Petrol Hukuk Birimi 2019 yılında kurulmuş olup şirketimizin tüm işlemlerinin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak üzere anlaşmalı olduğu hukuk bürosu ile birlikte sistematik olarak çalışmalar yürütmektedir. Hukuk Birimimiz göreve başladığı ilk andan itibaren KVKK konusunda personel eğitimlerini tamamlayarak tüm personellerimizin KVKK farkındalığını üst seviyeye çıkartmıştır.

     Aslanlar Petrol Hukuk Birimi sözleşmelerin imzalanması aşamasında şirketimizin ticari ortakları ile yapmakta olduğu sözleşmeleri titizlikle inceleyerek ticari ortaklarının mevcut sözleşmelerini yeniden gözden geçirerek hukuka uygun şekilde revize etmelerine sebep olacak şekilde yerinde bilgilendirmeler yapmakta ve taktirle karşılanmaktadır.

     Aslanlar Petrol Hukuk Birimi iş hukuku alanında uzmanlaşarak personellerinin özlük hakları konusunda farkındalığını arttırmak için çalışmaktadır.

     Aslanlar Petrol Hukuk Birimi şirketimizin marka değerinin arttırılmasına yönelik olarak yoğun çalışmalar göstermiş ve göstermektedir.