ASLANLAR GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Müşteri Aydınlatma Metni

ASLANLAR GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ASLANLAR GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(“Şirket”) tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.aslanlarpetrol.com.tr/kvkk.php adresinde yer alan ASLANLAR GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

ASLANLAR GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin TTS Satış Birimi ile yapılan satış işlemlerinin yapılması sırasında paylaşılan TC. Kimlik Kartı(eski veya yeni) üzerinde bulunan; ad soyad, anne ve baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC. kimlik no ile birlikte iletişim bilgisi, adres no, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi(KEP), kredi kartı ve araç plaka veya plakalarının bilgisine ait kişisel verilerini;

ASLANLAR GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, topluluk şirketleri ve yetki kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ.' nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Yukarıda belirtilen haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.aslanlarpetrol.com.tr/gkvkk.php adresinde yer alan ASLANLAR GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.